zadanie nr 45

45. Budowa boiska do siatkówki plażowej


Opis zadania

- przygotowanie terenu pod budowę boiska,
- wysypanie piasku w przygotowane miejsce,
- ogrodzenie boiska o minimalnej wysokości 3 metry,
- montaż słupków 2 szt. Siatka + linie 1 kpl.
- montaż ławek+ śmietnik (za ogrodzeniem),

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Teren przyległy do Zespołu Placówek stanowi miejsce integracji społeczności lokalnej. Posiada boiska do piłki nożnej, koszykówki oraz plac zabaw. Miejsce to jest bardzo popularne ponieważ jest otwarte i umożliwia korzystanie z zajęć ruchowych dla wszystkich.
Zadnie to powinno zostać zrealizowane gdyż będzie stanowić uzupełnienie posiadanej bazy sportowo-rekreacyjnej oraz stworzy miejsce do prowadzenia dodatkowych zajęć z młodzieżą, która od września zasili szeregi Zespołu Placówek w Drogini.

Opis lokalizacji

Zespole Placówek Oświatowych w Drogini

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Projekt dedykowany jest dla wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek, płeć i miejsce zamieszkania. Sport to zdrowie.
Liczba osób która w sezonie wiosenno - letnio- jesiennym korzysta z obiektów sportowych wynosi kilkaset osób. Z budowy boiska do siatkówki plażowej skorzysta na pewno ponad 100 osób.
W najbliższym sąsiedztwie boiska do siatki plażowej znajdują się na Zarabiu. Aby mieć możliwość skorzystania należy czasem czekać po kilka dni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 niwelacja terenu, zebranie warstwy humusu, rozłożenie geowłukniny na powierzchni boiska3 000 zł
2zakup i wykonanie warstwy piasku5 000 zł
3wykonanie ogrodzenia boiska5 000 zł
4zakup wyposażenia (słupki, siatka)4 500 zł
5zakup wyposażenia (ławki, kosze)950 zł