zadanie nr 49

49. Szachy na schodach.


Lokalizacja

nr działki 1065/1 nr budynku 297 Głogoczów

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na montażu na schodach Szkoły Podstawowej w Głogoczowie dwóch stolików szachowych, odświeżeniu/ zaimpregnowaniu piaskowca na schodach oraz umieszczeniu na ich frontowej ścianie napisu Głogoczów, mającego witać gości przybyłych do naszej miejscowości.

Opis zadania

1. Zakup i montaż dwóch polowych stolików szachowych wraz z krzesłami na schodach SP w Głogoczowie.
2. Czyszczenie i impregnacja murów z piaskowca  - schody do szkoły.
3. Wykonanie i montaż na frontowej ścianie schodów trwałego napisu z logotypem miejscowości – Głogoczów z dzwonem.
Posiadamy zgodę dyrektora szkoły na ww zadanie –w załączniku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Problemy: mała ilość atrakcyjnie zagospodarowanej przestrzeni użytkowej dla mieszkańców, niska atrakcyjność centrum wsi z powodu brudnego piaskowca z jakiego zrobione są mury schodów do szkoły. Cel: zwiększenie przestrzeni użytkowej do wykorzystania przez mieszkańców, wzrost atrakcyjności centrum wsi. Montaż szachów oraz remont schodów i zrobienie z nich „głogoczowskiego witacza” (oznaczonego miejsca spotkań), przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności i użyteczności centrum wsi dla mieszkańców

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zadanie dotyczy wszystkich mieszkańców wsi. Stoliki szachowe przeznaczone są dla os. od 6 r.ż. Dzieci mogą korzystać z urządzeń w czasie zajęć przedszkolnych i po zajęciach szkolnych, przychodząc na plac zabaw z rodzicami, czy w czasie pikników szkolnych. Dla starszych to miejsce odpoczynku po szkole/pracy i w dni wolne. Umieszczenie na ścianie dzwonu i nazwy wsi jest ważnym elementem dla tożsamości mieszkańców, podniesie także atrakcyjność centrum. Il. os.: ok 300 w okresie wiosenno - letnim.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Stoliki szachowe 2 szt.8 500 zł
2Czyszczenie i konserwacja schodów6 000 zł
3Wykonanie i montaż napisu 2 500 zł
Łącznie: 17 000 zł

Załączniki

zrzut.docxzgoda.pdf