zadanie nr 54

54. Wymiana części urządzeń placu zabaw dla dzieci z elementami siłowni dla dorosłych


Lokalizacja

działka nr 202

Skrócony opis zadania

Wymiana starych części elementów placu zabaw na nowe. Wykonanie bezpiecznego podłoża i zamontowanie elementów siłowni dla dorosłych.

Opis zadania

1. Demontaż niektórych starych elementów placu zabaw
2. Wykonanie podłoża pod nowy plac zabaw - nawierzchnia żwirkowa
3. Montaż nowych urządzeń placu zabaw: huśtawka wagowa MT - 1 szt., huśtawka podwójna MT- 1 szt. (siedziska podwójne), ławka komfort - 1 szt.
4. Montaż elementów siłowni dla dorosłych 6 elementów dających możliwość wykonania trzech ćwiczeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Stary plac zabaw wykonany jest z drewnianych elementów, które z biegiem lat uległy zniszczeniu. Ich naprawa przewyższa koszt zamontowania nowych. Siłownia dla dorosłych to temat pojawiający się podczas rozmów z rodzicami dzieci i mieszkańcami Osieczan.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Plac zabaw wykonany będzie dla dzieci z całej miejscowości. Dzięki elementom siłowni przyciągnie także dorosłych, chętnych do spędzania czasu wolnego. Będzie osobno dostępny przez 7 dni w tygodniu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż starych urządzeń915 zł
2Montaż elementów placu zabaw6 000 zł
3Montaż elementów siłowni15 000 zł
4Nawierzchnia6 000 zł
Łącznie: 27 915 zł