zadanie nr 58

58. Instrumenty muzyczne dla mieszkańców


Lokalizacja

Zawada

Skrócony opis zadania

Instrumenty muzyczne potrzebne do doskonalenia gry, dostępne dla każdego chętnego pragnącego wstąpić w nasze szeregi.

Opis zadania

Zakup zestawu perkusyjnego, puzonu firmy SHAGERI i 2 sztuk fletów

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to miałoby poprawić jakość brzemienia muzyki naszej Orkiestry. Zachęcić mieszkańców do wstąpienia w jej szeregi. Uaktywnić i zintegrować młodzież i dorosłych.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z tego zadania mogą skorzystać wszystkie osoby chcące spróbować swoich sił w orkiestrze. Młodzi i w każdym praktycznie wieku mający chęci do współpracy. Orkiestra istnieje 7 lt i pragniemy ją udoskonalać i uzupełniać w niezbędne instrumenty. Ogólnodostępność zapewniona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zestaw perkusyjny6 000 zł
2Puzon SHAGERI7 000 zł
3Flet 2x4 800 zł
Łącznie: 17 800 zł