zadanie nr 59

59. Namioty ochronne na imprezy plenerowe


Opis zadania

Zakup namiotów, 4 sztuki mniejsze i większe rozmiarowo. Automatycznie ustawiane.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to pozwoli na zorganizowanie spotkań na powietrzy bez obaw, że pogoda popsuje plany. Pozwoli na zintegrowanie się większej liczby mieszkańców. Można je przenosić i ustawić w dowolnym miejscu. Można wypożyczyć na imprezy rodzinne i okolicznościowe.

Opis lokalizacji

Zawada

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Zawady niezależnie od wieku i płci w zależności od potrzeb. Ogólnodostępność zapewniona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

12 sztuki namiotów o wym. 5 m na 10 m10 800 zł
22 sztuki namiotów o wym. 3 m na 6 m7 000 zł
Łącznie: 17 800 zł