zadanie nr 61

61. Mini Plac Zabaw w Łękach


Lokalizacja

Łęki dz. nr 653/7 i 653/8

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na stworzeniu ogólnodostępnego placu zabaw. Będzie on usytuowany na gminnych działkach użyczonych Stowarzyszeniu "My Łęczanie". W ramach przyznanego budżetu zostaną zakupione i zainstalowane atestowane urządzenia: zjeżdżalnia, mini-karuzela, huśtawka-konik.

Opis zadania

1. Zaprojektowanie mini placu zabaw
- przygotowanie terenu, roboty ziemne
- nawierzchnia, trawniki
2. Zakup atestowanych urządzeń
3. Montaż urządzeń

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Nasza wieś nie posiada ogólnodostępnego terenu-miejsca spotkań mieszkańców. Dzieciom brakuje terenu do rekreacji, rodzinom z małymi dziećmi - miejsca odpoczynku podczas spacerów, młodzieży - miejsca spotkań. Chcemy więc stworzyć miejsce do wypoczynku, rekreacji i integracji dla najmłodszych mieszkańców, a także ich rodziców i dziadków.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z placu zabaw będą korzystać dzieci przedszkolne i szkolne (ok. 100 osób), rodzice, opiekunowie, dziadkowie (ok. 100 osób). Plac będzie wykorzystywany głównie w okresie wiosenno - letnim-jesiennym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie nawierzchni trawiastej2 000 zł
2Zakup urządzeń placu zabaw8 000 zł
3Montaż urządzeń1 505 zł
Łącznie: 11 505 zł