zadanie nr 63

63. Budowa skweru, ogrodu publicznego wraz z elementami małej architektury przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach


Lokalizacja

Fragment dz. nr 1018/2 w Krzyszkowicach, Gm. Myślenice

Skrócony opis zadania

Skwer, ogród publiczny w Krzyszkowicach zostanie utworzony przy budynku remizy w ciągu pieszo-jezdnym. Ogród stanowić będzie wizytówkę osiedla, będzie miejscem spotkań sąsiadów, łączącym społeczność lokalną oraz pokolenia. Znajdą się tam altana, ławki parkowe, stoliki, ciągi komunikacyjne i zieleń.

Opis zadania

1. Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej wraz z obrzeżami, zgodnie z załączonym projektem i kosztorysem (w wersji papierowej zgłoszonej na dziennik podawczy)
2. Wykonanie zadaszenia/wiaty o konstrukcji drewnianej zgodnie z załączonym projektem
3. Montaż małej architektury (ławki parkowe)
4. Montaż lamp parkowych oświetlających planowany skwer

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Przestrzeń, w której żyjemy wpływa na nasze samopoczucie, wydajność pracy oraz kontakty międzyludzkie. Odpowiednio zagospodarowane przestrzenie publiczne, tak zwane "dobre miejsca" mogą wywrzeć pozytywny wpływ na nasze zachowanie, usposobienie czy nastrój. Krzyszkowice położone są w pięknej lokalizacji. Miejscowość ta jest zabudowana budynkami jednorodzinnymi, domami położonymi w ogrodach oraz niewielkimi zabudowaniami zagrodowymi.
Na pięknym osiedlu nie ma centralnego miejsca łączącego mieszkańców, będącego miejscem spotkań, a zarazem relaksu, nie istnieje tam kawiarnia, czy restauracja.
Trawnik przy budynku remizy strażackiej oraz placem przed nią jest idealnym miejscem do stworzenia "dobrego miejsca". Jest położony w pobliżu szkoły podstawowej na trasie częstych spacerów rodzinnych.
Odpowiednio i przyjaźnie zagospodarowane miejsce wpłynie pozytywnie na więzi społeczne, stosunku dobrosąsiedzkie oraz na wizerunek naszego osiedla. Tablice informacyjne z mapą i informacjami.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi Krzyszkowice. Będzie to miejsce odpoczynku osób starszych, a także rodzin (matek) z małymi dziećmi. Miejsce to będzie bezpiecznym i funkcjonalnym obszarem umożliwiającym swobodny wypoczynek spotkania sąsiedzkie jak i po prostu miejsce, w którym można odpocząć w czasie rodzinnych spacerów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Koszty wykonania projektu 1 500 zł
2Przygotowanie nawierzchni utwardzonych jako uzupełnienie komunikacji na trasie spaceró15 000 zł
3Budowa altany, zadaszenia konstrukcji drewnianej wraz ze stołami i ławami14 000 zł
4Ławki parkowe, lampy parkowe, mała architektura5 500 zł
Łącznie: 36 000 zł