zadanie nr 65

65. Monitoring w centrum Poręby - OSP - Kółko Rolnicze


Opis zadania

1. Zakup i montaż monitoringu na oznaczonym wyżej terenie.
2. Oznakowanie terenu tablicami informacyjnymi o monitorowaniu terenu

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Wykonanie monitoringu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, wyeliminuje wandalizm i nieodpowiednie zachowanie wśród mieszkańców oraz przyjezdnych.

Opis lokalizacji

Poręba - centrum

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Zadanie to jest skierowane do wszystkich mieszkańców Poręby oraz osób przyjezdnych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż monitoringu17 500 zł
2Oznakowanie485 zł
Łącznie: 17 985 zł