zadanie nr 67

67. Budowa ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 6 w Myślenicach - Chełm, Chełm 67

Skrócony opis zadania

Wybudowanie ogrodzenia wokół Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach - Chełm, wzdłuż granic działki należącej do Szkoły. Ogrodzenie od strony drogi powinno być wykonane z paneli ogrodzeniowych, pozostała część z siatki ocynkowanej i powlekanej PCV.

Opis zadania

1. Sprawdzenie przebiegu granic działki szkolnej w terenie.
2. Zakup siatki, paneli i słupków ogrodzeniowych.
3. Ustalenie lokalizacji słupków ogrodzeniowych.
4. Zakup betonu i osadzenie słupków ogrodzeniowych w gruncie.
5. Montaż paneli ogrodzeniowych od strony drogi.
6. Założenie siatki ogrodzeniowej wzdłuż pozostałej części obwodu działki

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Teren szkolny nie jest ogrodzony. Działka szkolna przylega do drogi asfaltowej - istniejąca barierka nie spełnia wymogów bezpieczeństwa. Działka graniczy z posesją z budynkiem w stanie katastrofy budowlanej - brak ogrodzenia. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, stworzenie bariery dla osób niepożądanych, poprawa estetyki terenu szkolnego. Realizacja zadania zwiększy bezpieczeństwo dzieci na terenie szkolnym, utrudni dostęp osobom niepożądanym, poprawi estetykę otoczenia szkoły.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają mieszkańcy osiedla Chełm bez względu na płeć: rodziny posiadające dzieci, uczniowie Szkoły, dzieci z oddziału przedszkolnego oraz dzieci najmłodsze, także nauczyciele Szkoły. Uwzględniając funkcjonowanie Szkoły i powstającego placyku zabaw liczbę korzystających z realizacji zadania szacuje się na  ok. 150 osób. Zadanie ma akceptację dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w  Myślenicach - Chełm

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup siatki ocynkowanej i powleczonej PCV, zakup paneli ogrodzeniowych6 000 zł
2Zakup słupków ogrodzeniowych1 600 zł
3Koszt betonu1 200 zł
4Robocizna1 200 zł
Łącznie: 10 000 zł