zadanie nr 70

70. Modernizacja placu zabaw przy ulicy St. Pardyaka


Opis zadania

1. Usunięcie starych urządzeń placu zabaw.
2. Zaprojektowanie rozmieszczenia nowych urządzeń.
3. Montaż nowych urządzeń placu zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania umożliwi wszechstronny rozwój funkcji ruchowych dzieciom młodszym i starszym.

Opis lokalizacji

Myślenice, ul. St. Pardyaka - plac zabaw

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają dzieci w różnym wieku zamieszkałe na osiedlu oraz na terenie miasta. Plac zabaw jest ogólnodostępny i z realizacji zadania skorzysta kilkaset osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup elementów i ich montaż125 000 zł
2Usunięcie starych urządzeń5 000 zł
Łącznie: 130 000 zł