zadanie nr 72

72. Plac zabaw dla dzieci w Porębie


Opis zadania

1. Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń.
2. Zakup i montaż urządzeń.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W obecnym czasie na terenie Poręby znajduje się tylko jeden, zniszczony plac zabaw, którego urządzenia nie nadają się do użytku.

Opis lokalizacji

Poręba - teren przy Szkole podstawowej.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Dzieci i młodzież z terenu Poręby.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie placu5 000 zł
2Zakup i montaż urządzeń12 000 zł
Łącznie: 17 000 zł