zadanie nr 73

73. Siłownia Plenerowa w Porębie


Opis zadania

1. Utwardzenie i przygotowanie terenu - przygotowanie podłoża.
2. Zakup i montaż urządzeń.
3. Zagospodarowanie terenu, posianie trawy, nasadzenie krzewów.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Miejscowość Poręba liczy 1300 mieszkańców. Na wypoczynek przyjeżdża co roku około 400 osób, dlatego urządzenia do aktywnego odpoczynku są wskazane i potrzebne.

Opis lokalizacji

Poręba - działka przyszkolna

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Osoby starsze, kobiety i mężczyźni, osoby w sile wieku, młodzież i dzieci. Można przyjąć, że urządzenia siłowni będą służyć wszystkim mieszkańcom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie placu4 000 zł
2Zakup i montaż urządzeń13 500 zł
3Urządzenie terenu485 zł
Łącznie: 17 985 zł