zadanie nr 2

2. Wykonanie bezpiecznej, elastycznej nawierzchni na placu zabaw w Trzemeśni, zlokalizowanego między budynkiem OSP Trzemeśnia a kościołem wraz z jego doposażeniem oraz wykonaniem nasadzeń


Lokalizacja

teren placu zabaw w Trzemeśni zlokalizowany między budynkami OSP Trzemeśnia, SP w Trzemeśni, Ośrodka zdrowia w Trzemeśni i kościoła w Trzemeśni, działka nr 732

Skrócony opis zadania

wykonanie bezpiecznej, elastycznej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw w Trzemeśni, zlokalizowanego między budynkiem OSP Trzemeśnia a kościołem, wraz z jego doposażeniem oraz wykonaniem nasadzeń

Opis zadania

wykonanie bezpiecznej, elastycznej nawierzchni z pianki poliuretanowej o grubości min. 80mm na placu zabaw w Trzemeśni, zlokalizowanego między budynkiem OSP Trzemeśnia a kościołem wraz z jego doposażeniem o m.in. huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskami kubełkowymi z oparciem i zabezpieczeniem przed wypadnięciem i zjeżdżalnię z trapem - schodkami pozwalającymi małym dzieciom wejście na nią - np. zjeżdżalnia wpisana w statek lub zamek jak na placu zabaw na Zarabiu, oraz wykonaniem nasadzeń w jego obrębie - drzewa dające cień np. kasztan lub klon

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Brak bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci korzystających z tego placu. Ponadto jego obecne wyposażenie nie jest dostosowane do potrzeb najmłodszych - 2-3-letnich dzieci (huśtawki z siedziskami bez oparcia, brak możliwości samodzielnego wejścia na zjeżdżalnię), a brak drzew w rejonie placu utrudnia korzystanie z niego w upalne, słoneczne dni. Realizacja zadania pozwoli na bezpieczną zabawę na placu dzieci w każdym wieku.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Dzieci korzystające z placu zabaw w Trzemeśni a także pośrednio ich opiekunowie (rodzice, dziadkowie itp.), pod których nadzorem korzystają z placu zabaw. Dziennie z placu korzysta średnio kilkadziesiąt dzieci w różnym wieku, mieszkających na terenie wsi Trzemeśnia oraz wsi sąsiadujących, dzieci uczęszczające do przedszkola i SP w Trzemeśni, oraz przebywające w Trzemeśni, w tym podczas imprez okolicznościowych w budynku OSP w Trzemeśni

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej o grubości min. 80mm wraz z montażem22 700 zł
2zakup huśtawki wahadłowej podwójnej, metalowej, z siedziskami kubełkowymi wraz z montażem4 800 zł
3zakup zjeżdżalni z trapem wraz z montażem6 020 zł
4zakup drzew (klony)2 000 zł
Łącznie: 35 520 zł