zadanie nr 5

5. Metamorfoza 5 sal lekcyjnych w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie poprzez wymianę regałów i szaf


Lokalizacja

Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie, 32-444 Głogoczów 77

Skrócony opis zadania

Poprawa estetyki i funkcjonalności pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych w Głogoczowie, poprzez zakup nowych regałów i szaf do sal lekcyjnych, które są również miejscem spotkań mieszkańców, obszarem organizacji kół zainteresowań i konkursów.

Opis zadania

1. Uzgodnienia związane z planowanym zakupem mebli.
Rodzaj regałów, ich wymiary zostaną tak dobrane do każdej z klas, aby nowe meble były w pełni funkcjonalne i spełniały założone we wniosku zadanie.

2. Zakup funkcjonalnych mebli (regały i szafy) dla 5 sal lekcyjnych.
Nowe, funkcjonalne, odpowiednio zaprojektowane meble umożliwią przechowywanie materiałów edukacyjnych - m.in. książek i artykułów plastycznych, co spowoduje zmniejszenie ciężaru noszonych przez uczniów plecaków, a tym samym wpłynie pozytywnie na profilaktykę wad postawy u najmłodszych. Nowa organizacja przestrzeni w salach pozwoli na wygospodarowanie miejsc dla kółek zainteresowań, które swoją siedzibę mają w danej klasie. Sale po metamorfozie będą stanowiły przyjazne i estetyczne miejsce dla organizowanych przedstawień, konkursów czy spotkań z mieszkańcami.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie to miejsce, które skupia lokalną społeczność. Zadanie odpowiada na zgłoszone potrzeby mieszkańców, rodziców, uczniów i nauczycieli. Zostało opracowane po rozmowie z Dyrektorem ZPO. Realizacja pomysłu pozwoli na uatrakcyjnienie wnętrz - jako miejsca znajdującego się w centrum wsi i skupiającego większość mieszkańców: dzieci i młodzież uczącą się, oraz ich rodziny, które odwiedzają szkołę w ramach spotkań, zebrań, konkursów i przedstawień  m.in. Dni Babci i Dziadka, Mamy i Taty, pikników.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Głogoczowa - dzieci i młodzież uczęszczająca do Zespołu Placówek Oświatowych w Głogoczowie oraz ich rodziny, a także nauczyciele. Łącznie z planowanych działań skorzysta około 700 osób. Nowe regały będą służyć również kolejnym rocznikom uczniów. Dyrektor ZPO popiera proponowany pomysł i przedłożył oświadczenie deklarujące współpracę.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw regałów i szaf do 5 sal lekcyjnych 30 000 zł