zadanie nr 6

6. Siłownia zewnętrzna wraz z wymianą nawierzchni na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach


Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Żeromskiego 2 w Myślenicach.

Skrócony opis zadania

Projekt zakłada budowę siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach wraz z wymianą nawierzchni na istniejącym placu zabaw. Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności i promowanie aktywności fizycznej dla mieszkańców w każdym przedziale wiekowym.

Opis zadania

W ramach projektu zakłada się montaż około 10 urządzeń do ćwiczeń dla młodzieży oraz osób dorosłych wraz z nawierzchnią do bezpiecznego z niej korzystania. Również dla bezpieczeństwa terenów wokół Szkoły Podstawowej nr 2 proponujemy montaż dwóch odgrodzeń od strony wschodniej jak i zachodniej szkoły (w załączeniu mapa) oraz montaż oświetlenia wraz z monitoringiem.
1. Montaż 10 urządzeń - przykładowo twister, stepper/słup, orbitrek, narciarz/pylon, rower, wioślarz
2. Montaż bezpiecznej nawierzchni do korzystania z urządzeń
3. Montaż ogrodzenia pomiędzy szkołą a ogrodzeniem od ul. Żeromskiego około 40 mb. wraz z furtką/bramą wjazdową
4. Montaż ogrodzenia pomiędzy szkołą a placem zabaw od strony wschodniej wraz z bramą wejściową około 20 mb
5. Montaż dwóch lamp oświetleniowych z wykorzystaniem OZE
6. Montaż monitoringu
7. Wymiana nawierzchni placu zabaw na poliuretanową.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Siłownia będzie znajdować się na terenie SP 2 w Myślenicach przy ulicy Żeromskiego 2 przy kompleksie sportowym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z naszego rejonu. Będzie to poszerzenie bazy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów SP nr 2, którzy będą mogli poszerzyć swoje zajęcia o elementy siłowni zewnętrznej. Zamontowanie ogrodzenia oddzielającego teren szkoły od parkingu, drogi wewnętrznej oraz planowanej siłowni wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, a jednocześnie da możliwość uruchomienia siłowni oraz placu zabaw do użytku ogólnodostępnego poza godzinami pracy szkoły.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Osoby korzystające z siłowni wzmocnią kondycję i poprawią koordynację ruchową. Ćwiczenia w otwartej przestrzeni uspokajają i wprowadzają w łagodny nastrój szczególnie w otoczeniu zieleni i pięknych drzew, które znajdują się na terenie, na którym planowana jest siłownia. Znajdujące się na tym terenie drzewa stanowią naturalny cień szczególnie niezbędny do ćwiczeń w sezonie letnim dla osób starszych. Najbliższe siłownie oddalone są od ulicy Żeromskiego o kilka km, co stanowi blokadę dla starszych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż urządzeń30 000 zł
2Zakup i montaż lamp OZE25 000 zł
3Przygotowanie oraz zamontowanie podłoża25 000 zł
4Ogrodzenie35 000 zł
5Monitoring5 595 zł
6Wymiana nawierzchni na placu zabaw11 000 zł
Łącznie: 131 595 zł