zadanie nr 7

7. Wykonanie kostki brukowej na górnej alejce cmentarza w Krzyszkowicach


Lokalizacja

Cmentarz komunalny w Krzyszkowicach, dz. nr 756.

Skrócony opis zadania

Wykonanie kostki brukowej na górnej alejce cmentarza w Krzyszkowicach. W ramach tego zadania zostanie także położona kostka wokół ołtarza polowego na cmentarzu. Razem ok. 200m2 kostki

Opis zadania

Wykonanie ok. 200 m2 kostki betonowej 6 cm, szarej na górnej alejce wraz z otoczeniem ołtarza na cmentarzu komunalnym w Krzyszkowicach dz. nr 756 obręb 0008.
1. Roboty ziemne - korytowanie, załadunek i wywóz ok. 90 m3 gruntu.
2. Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, pow. ok. 200 m2.
3. Wykonanie obrzeży 30x8cm na ławie betonowej , ok. 140mb.
4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, szarej, gr. 6cm na podbudowie, pow. ok. 200m2.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W obecnej chwili na górnej alejce cmentarza w Krzyszkowicach brak jest nawierzchni utwardzonej, teren jest nierówny, grząski, alejkę zarasta trawa. Nawet po niewielkim deszczu na górnej alejce która jest głównym szlakiem komunikacyjnym cmentarza robi się błoto i kałuże. Utrudnia to, a czasem uniemożliwia normalne poruszanie się po cmentarzu i jest bardzo uciążliwe dla osób odwiedzających cmentarz. Konieczne jest więc wykonanie kostki brukowej w tym miejscu a także wokół ołtarza polowego, gdyż podobnie jak w przypadku alejki po opadach deszczu pojawia się tam błoto a odprawianie mszy świętej jest bardzo utrudnione i niekomfortowe. Realizacja zadania rozwiąże te problemy i wydatnie wpłynie nie tylko na wygląd cmentarza ale przede wszystkim na komfort osób odwiedzających cmentarz w Krzyszkowicach.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Skorzystają wszystkie grupy mieszkańców nie zależnie od wieku, płci, czy miejsca zamieszkania. Cmentarz jest takim miejscem który odwiedzają właściwie wszyscy. Głównie będą to mieszkańcy Krzyszkowic, ale także duża liczba mieszkańców pozostałych miejscowości gminy  m.in. Zawady, Jawornika, Polanki, Głogoczowa, a także Myślenic. Szacowana liczba osób korzystających to 7000 osób/rok

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Roboty ziemne 3 000 zł
2Podbudowa11 500 zł
3Nawierzchnia z kostki (materiał+robocizna)15 600 zł
4Obrzeża betonowe (materiał+robocizna)6 500 zł
Łącznie: 36 600 zł