zadanie nr 8

8. Udrożnienie drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie. Trzeci etap BO 2018 realizacja 2019


Lokalizacja

Droga gminna dz 941 do skrzyżowania z droga gminną asfaltową dz nr 1007 przy budynku Głogoczów 177.

Skrócony opis zadania

Kolejny etap udrożnienia drogi gminnej nr 941 na dzielnicy Jaworzyna w Głogoczowie - od drogi asfaltowej 1007 koło Pana Józefa Jacha, do drogi asfaltowej przy Pani Marii Cieśli.

Opis zadania

Pierwszy etap tj. wytyczenie i rozgraniczenie przedmiotowej drogi wykonany został w 2014r. Mapy i zgody są w posiadaniu UMiG Myślenice.
Drugi etap - w trakcie realizacji (BO z 2017 roku - realizacja w 2018)
1. Wykonanie projektu udrożnienia drogi
2. Zabezpieczenie osuwiska i regulacja cieku wodnego pomiędzy działkami 939/3 i 997 na długości ok. 80m
3. Wykonanie przepustu na cieku wodnym.
Proponowany etap jest zadaniem zamkniętym, którego realizacja pozwoli na bezpieczne poruszanie się pieszych ww drogą.
Planuje się w przyszłości poniżej wymienione kolejne etapy zadania, które poprawią warunki przejścia i przejazdu.

Proponowane działania w ramach BO na 2018 realizacja 2019
III etap:
4.Korekta zadrzewienia i utwardzenie drogi długość ok 350 m .
IV etap
Dokończenie asfaltowania udrażnianego odcinka ok 450 m.
Nawierzchnia asfaltowa na części tej drogi, od skrzyżowania z drogą 928 do posesji Głogoczów 458 została położona w 2017r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Cel: usprawnienie komunikacji pieszej pomiędzy dz. Jaworzna a centrum wsi. Problem: mieszkańcy aby dostać się do centrum wsi i przystanków muszą chodzić/jeździć kilka kilometrów drogą bez chodników, pomimo tego że mieszkają niedaleko centrum wsi i zakopianki. Dodatkowym argument: oddanie do użytku kładki nad zakopianką do której ww droga pośrednio prowadzi. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i ograniczy ruch samochodowy na dzielnicy (mieszkańcy będą mogli poruszać się pieszo, zamiast autem)

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji tego zadania będzie mogło skorzystać ok. 200 mieszkańców, z  czego około 100 osób to dzieci i młodzież szkolna, pozostali to dorośli. Liczba osób korzystających z tej drogi zwiększy się o osoby uprawiające sporty typu nodic walking, biegi czy jazda na rowerach. Dodatkowo osoby odwiedzające mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1korekta zadrzewienia i wydrzewienie2 000 zł
2Korytowanie, odwodnienie i utwardzenie drogi25 000 zł
Łącznie: 27 000 zł

Załączniki