zadanie nr 9

9. Poprawa bezpieczeństwa -lampy oświetleniowe - przysiółek Klępówka


Opis zadania

1. Zakup lamp i słópów
2. Transport do miejsca montażu.
3. Montaż lamp solarnych w Bysinie, przysiółek Klępówka.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Bezpieczeństwo, to jedna z kluczowych potrzeb każdego człowieka, a w szczególności winna być spełniona jeśli chodzi o dzieci i osoby starsze. Droga pozbawiona oświetlenia staje się niezwykle niebezpieczna, zwłaszcza jesienią i zimą stwarza realne niebezpieczeństwo kolizji drogowej jak i zagraża bezpieczeństwu pieszych . Jest to droga prowadząca do szkoły i kościoła parafialnego o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowym i pieszym. Montaż oświetlenia w znaczący sposób poprawi jakość życia zamieszkałych w przysiółku osób ale także wpłynie na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły lub spędzającej popołudnia i wieczory na szkolnym boisku oraz osób uczestniczących w życiu parafialnym.

Opis lokalizacji

Droga gminna prowadząca przez przysiółek Klepówka. Lampy montowane będą w pasie drogowym.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania polegającego na montażu lamp w przysiółku Klępówka skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi Bysina, ponieważ jest to bardzo często uczęszczana droga prowadząca rodziców na plac zabaw, parafian do kościoła oraz dzieci i młodzież do szkoły i boiska szkolnego. Zadanie w bezpośredni sposób wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy przy tej ulicy zamieszkują. Nie ma wątpliwości iż montaż oświetlenia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym w tym miejscu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup słópów i lamp solarnych16 670 zł
2montarz4 000 zł
Łącznie: 20 670 zł