zadanie nr 10

10. Widowiskowa od nowa. Odmalowanie ścian sali widowiskowej Domu Kultury w Głogoczowie.


Opis zadania

Zadanie polegające na pomalowaniu ścian musi być poprzedzone: zabezpieczeniem podłóg drzwi okien itp, poprawkami na ścianach i suficie, gruntowaniem. Malowanie i wymienione wcześniej prace przygotowawcze oraz materiały składają się na całość zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Dom Kultury jest sukcesywnie remontowany. Wymaga jednak jeszcze wielu nakładów. Mieszkańcy doceniają zachodzące zmiany. Wszystkie pomieszczenia w Domu Kultury są już odświeżone, oprócz sali widowiskowej. W ostatnim czasie w sali wykonano renowację parkietu, zakupiono nowe stoły oraz rolety zaciemniające. W chwili obecnej uczestnicy wydarzeń zwracają uwagę na brudne ściany, rzucające się w oczy na tle wykonanych już prac.
Sala widowiskowa jest głównym pomieszczeniem, w którym dzieje się większość wydarzeń organizowanych przez Dom Kultury. Rocznie mamy ok. 4000 osób uczestniczących w imprezach.

Opis lokalizacji

32 - 444 Głogoczów 406, siedziba Wiejskiego Domu Kultury w Głogoczowie.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Głogoczowa, którzy biorą udział w lokalnych wydarzeniach, imprezach kulturalnych, zebraniach wiejskich.
Szacunkowo jest to ok. 4000 osób rocznie.
Dom Kultury w Głogoczowie wyraził zgodę na realizację tego zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1poprawki ubytków, naprawa pęknięć5 700 zł
2malowanie/prace na wysokości 410 m25 700 zł
3gruntowanie2 000 zł
4materiały4 000 zł
5zabezpieczenie podłogi, okien, drzwi600 zł
Łącznie: 18 000 zł