zadanie nr 11

11. Zakup klimatyzacji do budynku OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce


Lokalizacja

Budynek OSP Bęczarka 113

Skrócony opis zadania

Zakup i montaż klimatyzacji podnoszącej komfort sali OSP i Świetlicy Wiejskiej w Bęczarce. Jest to jedyne miejsce gdzie odbywają się zabawy taneczne jak również inne uroczystości szkolne, przedszkolne, patriotyczne, chrzciny, komunie oraz spotkania mieszkańców.

Opis zadania

1) Ogłoszenie przetargu na wykonanie klimatyzacji w budynku OSP
2) Wyłonienie najkorzystniejszej oferty wykonywanej pracy
3) Zakup klimatyzacji oraz montaż instalacji

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budynek OSP jest małym obiektem, pomieszczenia są niskie, jedynym sposobem wentylacji budynku jest otwieranie okien. Osoby, które organizują na strażnicy imprezy (chrzciny, komunie, 18-stki) wielokrotnie zwracały uwagę, że potrzeba klimatyzacji rozwiąże problem dyskomfortu jakim jest wysoka temperatura, minimalna cyrkulacja powietrza i duża duszność. Świetlica zlokalizowana jest na poddaszu, gdzie podczas upałów temperatura znacznie wzrasta i uniemożliwia prowadzenie zajęć. Jest to dużym dyskomfortem dla uczestników zajęć, a także dla orkiestry dętej, która co tydzień odbywa tam próby. Celem zadania jest poprawa komfortu sal w Świetlicy Wiejskiej oraz strażnicy OSP w Bęczarce. Zamontowana klimatyzacja polepszy samopoczucie i komfort termiczny wszystkich użytkowników budynku oraz wpłynie pozytywnie na wizerunek sali.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi (maluszki, przedszkolaki, dzieci szkolne, młodzież, orkiestra, stowarzyszenie, strażacy, goście wynajmujący salę, miejscowi i przyjezdni goście). Jednorazowo w trakcie imprez na dużej sali może przebywać 100 osób. Na świetlicy podczas jednorazowych zajęć kilkanaście osób (dzieci).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup klimatyzacji z jednym klimatyzatorem14 485 zł
2Montaż z materiałem2 000 zł
Łącznie: 16 485 zł