zadanie nr 13

13. Rewitalizacja centrum wsi


Lokalizacja

działka gminna znajdująca się w centrum wsi

Skrócony opis zadania

Współczesne czasy coraz bardziej oparte są na braku czasu i zamykaniu sie ludzi w swoich domach.Naszym zamiarem jest zmiana takiej sytuacji i stworzenie miejsca przyjaznego dla młodych, rodzin z dziećmi, seniorów oraz gości.

Opis zadania

1 .przygotowanie terenu
2 .zakup drzew i krzewów
3. zakup kostki
4. zakup kamieni typu otoczak
5. ułożenie kostki
6.wykonanie nasadzeń
7. montaż ławek

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Nie da się oczywiście w sposób znaczący dokonywać zmian w mentalności społecznej, ani szerzej upowszechniać zasad zdrowego stylu życia bez tworzenia elementarnych choćby warunków organizacyjnych i materialnych dla różnych działań, które wymagają pewnych nakładów finansowych. Nasz projekt rewitalizacji centrum wsi ma sprawić aby miejsce to stało się centrum spotkań całej społeczności wiejskiej. Do tej pory było to miejsce, w którym mogły bawić się tylko dzieci. Ewidentnie brakuje miejsca dla ich rodziców czy osób starszych. Plac zabaw pozbawiony jest zieleni dlatego chcielibyśmy go zazielenić sadząc drzewa i krzewy oraz poprawić estetykę  placu  po przez urządzenie miłego dla oka miejsca .Mamy nadzieję, że będzie to miejsce spotkań wielopokoleniowych dlatego warto byłoby zamontować ławki na których byłaby możliwość odpoczynku np. dla dziadków i ich wnuków.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi Bysiny, rodzice z dziećmi przebywający na placu zabaw, wczasowicze, osoby starsze, młodzież i dzieci które znajdą w tym miejscu alternatywę dla czasu spędzonego przed ekranem komputera. Nie ma miejsca w naszej wsi gdzie mieszkańcy mogliby odpocząć, spędzić w swoim gronie miłe chwile, porozmawiać. Plac, który chcemy rewitalizować będzie mógł być wykorzystany podczas corocznych festynów, dożynek, odpustu parafialnego itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup drzew krzewów 2 500 zł
2zaku kostki i kamieni 6 500 zł
3robocizna5 500 zł
4zakup ławek6 170 zł
Łącznie: 20 670 zł