zadanie nr 16

16. Miękko i bezpiecznie na placu zabaw


Lokalizacja

Działka nr 1065/1 Na terenie Szkoły Podstawowej.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na montażu nawierzchni elastycznej z płyt SBR na placu zabaw pod huśtawką COMBO 3 MT przed Szkoły Podstawowej w Głogoczowie.

Opis zadania

1. Wykonanie podbudowy oraz ułożenie nawierzchni płyt SBR wym. 50x50x5 cm, hic-1,5 m, kolor ceglany
2. Ułożenie betonowych obrzeży 28 mb.
Posiadamy zgodę dyrektora szkoły na ww zadanie –w załączniku.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Wykonanie właściwego podłoża jest konieczne ze względów na bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw. Obecnie istniejące podłoże jest wykonane z drobnego kamienia, który podczas korzystania z huśtawki przemieszcza się powodują ubytki pod zabawką,
Cel zwiększenie bezpieczeństwa ćwiczących na placu zabaw.  

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zadanie dotyczy wszystkich mieszkańców wsi. Dzieci mogą korzystać z urządzenia w czasie zajęć przedszkolnych i po zajęciach szkolnych, przychodząc na plac zabaw z rodzicami w wolnym czasie. Dla starszych to miejsce odpoczynku po szkole/pracy i w dni wolne. Montaż bezpiecznego podłoża korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo bardzo dużej ilości dzieci bawiących się na jedynym ogólnodostępnym placu zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie podbudowy oraz ułożenie14 800 zł
2ułożenie obrzeży 1 900 zł
Łącznie: 16 700 zł