zadanie nr 17

17. Wyposażenie na spotkania integracyjne


Lokalizacja

Wyposażenie będzie przechowywane w budynku strażnicy OSP Bulina - adres Łęki-Bulina 253.

Skrócony opis zadania

Zakup stołów drewnianych oraz wyposażenia służącego do zabawy dla dzieci tj. składany suchy basen z kulkami, stół do gry w piłkarzyki oraz stoliczki i krzesełka dla dzieci.

Opis zadania

Chcemy zakupić stoły drewniane o wymiarach 195cmx 70 cm x 77 cm w ilości 10 sztuk. Chcemy zakupić również składany basen piankowy z piłeczkami o wymiarach 200 cm x 200 cm, zestaw dużych klocków piankowych, stół do gry w piłkarzyki oraz stoliczki o wymiarach 100cm x 70 cm w ilości 2 sztuki i krzesełka dla dzieci w ilości 8 sztuk.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zakupione wyposażenie będzie służyło wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości. Stoły będą służyły mieszkańcom podczas spotkań organizowanych na placu przy strażnicy OSP w Bulinie. Jest to miejsce, gdzie mogą spotykać się całe rodziny, dlatego istnieje duża potrzeba zakupienia wyposażenia, które posłuży również dzieciom. Zakupiony basen z piłeczkami, klocki duże, stół do piłkarzyków oraz stoliczki i krzesełka stworzą dzieciom możliwość zabawy w obecności całych rodzin. W naszej miejscowości nie ma placu zabaw dla dzieci, dlatego takie ważne jest posiadanie wyposażenia, które mogłoby być wykorzystane w czasie spotkań integracyjnych. Zakupione wyposażenie umożliwi spotkania całych rodzin i stworzy możliwość lepszej integracji mieszkańców.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z zakupionego wyposażenia będą korzystali wszyscy mieszkańcy Buliny. Zarówno dorośli (kobiety i mężczyźni) jak i dzieci. Podczas spotkań integracyjnych z wyposażenia będzie korzystać około 150 osób. Zakupione wyposażenie będzie przechowywane w pomieszczeniach strażnicy OSP w Bulinie - odpowiednia zgoda znajduje się w załączniku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1piankowy składany basen z piłeczkami 200x200cm zawierający 3000 piłeczek3 000 zł
2duże klocki piankowe zestaw1 000 zł
3stoliczek 100x70 2 sztuki oraz krzesełka 8 sztuk920 zł
4stół do piłkarzyków1 080 zł
5stoły drewniane 195x70x77 cm 10 sztuk4 000 zł
Łącznie: 10 000 zł