zadanie nr 18

18. Zestaw piknikowo-dożynkowy


Opis zadania

1.zakup namiotu o wymiarach 6x12
2.zakup zestawu stołów i ławek piwnych - kompletów
3.zakup grilla gazowego przenośnego moc 16,9 kW o wymiarach 116x145x62

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Brak możliwości realizacji imprez plenerowych przy zmiennych warunkach pogodowych, konieczność pożyczania ławek i stołów na imprezy wiejskie oraz brak zaplecza gospodarczego do przygotowywania posiłków utrudnia integracje mieszkańców oraz pozbawia ich wspólnego odpoczynku na wolnym powietrzy. Zaplanowany zakup usprawni i poprawi warunki organizacji lokalnych wydarzeń. Kupno wyżej wymienionego sprzętu znacznie ułatwi i obniży dla lokalnej społeczności koszty organizacji różnego rodzaju imprez i uroczystości.

Opis lokalizacji

Zestaw piknikowo-dożynkowy będzie przechowywany w podziemiach Parafii Rzymsko-Katolickiej w Bysinie. W pomieszczeniu ogólnodostępnym.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Bysiny oraz zaproszeni goście, którzy będą uczestniczyć w lokalnych uroczystościach i imprezach. Liczebność osób korzystających z zestawu piknikowo-dożynkowego będzie zależeć od charakteru imprezy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Namiot imprezowy 6x124 435 zł
2Zestaw ławek i stoły11 800 zł
3Grill gazowy 2 850 zł
4Koszty transportu1 590 zł
Łącznie: 20 675 zł