zadanie nr 19

19. WIDOCZNY = BEZPIECZNY - Instalacja oświetlenia drogi w Głogoczowie


Lokalizacja

Droga powiatowa Głogoczów -Włosań K 1940

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na instalacji oświetlenia przy licznie uczęszczanej - zwłaszcza przez dzieci i osoby starsze - bardzo niebezpiecznej, krętej i nachylonej drodze. Oświetlenie wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców oraz umożliwi swobodne poruszanie się wszystkim użytkownikom.

Opis zadania

1. Wykonanie projektu oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od szkoły do Włosani.
2. Wykonanie instalacji oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej od szkoły w górę – do wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie. Zadanie może zostać zrealizowane wykorzystując tam gdzie jest to możliwe dotychczasową infrastrukturę, a tam gdzie nie ma słupów postawienie nowych.

Oświetlenie dróg jest zadaniem własnym gminy więc jest finansowane ze środków gminnych. Realizacja tego zadania jest kosztowna a jednocześnie w przenośni i dosłownie bardzo widoczna. Wpłynie to pozytywnie na wiarę w sens zaangażowania mieszkańców w partycypację w decyzje samorządowe.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Mieszkańcy Głogoczowa od wielu lat zgłaszają konieczność oświetlenia drogi powiatowej. Problem braku bezpieczeństwa osób poruszających się po ww drodze po zmroku, ale także wczesnym rankiem dotyczy zarówno pieszych, rowerzystów, jak i kierowców. Wśród pieszych liczną grupę stanowią dzieci i osoby starsze zmierzające do kościoła, ośrodka zdrowia, centrum wsi. Problem nasila się w okresie jesienno –zimowym, kiedy widoczność jest bardzo słaba. Zaledwie 3 km odcinek drogi charakteryzuje się znacznym nachyleniem oraz występują na nim niebezpieczne zakręty, co znacznie ogranicza widoczność. Konieczność zapewnienia widoczności, a przez to bezpieczeństwa użytkownikom drogi, jest celem tego zadania. Realizacja zadania przyczyni się również do poprawy jakości życia Mieszkańców, umożliwi swobodne poruszanie się. W 2017 r. oddany został pierwszy odc. chodnika z zaplanowanej na kilka lat inwestycji (powiat) – wraz z oświetleniem, ten ciąg pieszy będzie spełniał podstawowe kryterium bezpieczeństwa.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają Mieszkańcy Głogoczowa (ok. 3 tys) - bez względu na wiek, płeć czy grupę zawodową - licznie poruszający się po ww drodze –zarówno jako piesi jak i kierowcy. Szczególnie korzystna będzie realizacja inwestycji dla dzieci i osób starszych, które czują się w większym stopniu zagrożone i często rezygnują z poruszania się po drodze samodzielnie. Skorzystają także inni mieszkańcy gminy Myślenice, którzy będą poruszać się drogą powiatową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wykonanie projektu i uzgodnień5 000 zł
2Wykonanie oświetlenia 30 000 zł
Łącznie: 35 000 zł