zadanie nr 20

20. Modernizacja placu zabaw w Polance


Lokalizacja

Plac zabaw w Polance.

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na wykonaniu nowej nawierzchni części ogólnodostępnego placu zabaw w Polance.

Opis zadania

Zadanie ma na celu wymianę obecnego podłoża (drobny kamień) na ogólnodostępnym placu zabaw w Polance na nową nawierzchnię. Zakres powierzchni wymienianej części podłoża placu określony zostanie limitem środków finansowych przeznaczonych na Budżet Obywatelski w miejscowości Polanka.  

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Teren placu zabaw w Polance jest ważnym i popularnym miejscem rekreacyjnym. Rodzice dzieci korzystających z tego placu zabaw narzekają na jego obecne podłoże. Plac zabaw jest wyłożony drobnym kamieniem, który jest niewygodny i nieestetyczny. Nowa nawierzchnia zwiększy atrakcyjność planu zabaw oraz jego bezpieczeństwo.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Dzieci i ich rodzice korzystający z placu zabaw w Polance.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
116755zł16 755 zł