zadanie nr 21

21. Organizacja czasu wolnego mieszkańców Polanki


Skrócony opis zadania

Zadanie ma na celu integrację mieszkańców Polanki oraz zapewnienie mieszkańcom propozycji spędzenia wolnego czasu.  
Planuje się sfinansowanie karnetów na baseny w Myślenicach oraz wyjazdów do kina i teatru a także zamontowanie kilku ławek parkowych dla odpoczywających w centrum Polanki.

Opis zadania

Zadanie zakłada sfinansowanie:
1) zakup karnetów na basen w Myślenicach dla 100 osób
2) seansu filmowego w kinie w Myślenicach dla 100 osób
3) dwóch wyjazdów do teatru w Krakowie dla 70 osób
4) zakup 5 ławek parkowych wraz z montażem w centrum Polanki na terenach gminnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie ma na celu nie tylko integrację mieszkańców oraz zaproponowanie różnych form spędzania wolnego czasu. Chodzi także o pokazanie możliwości korzystania z dóbr kultury w formie wyjazdu do teatru czy kina. Zapewne są tacy mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn nie byli nigdy w teatrze lub byli bardzo dawno temu .

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zadanie jest adresowane do wszystkich mieszkańców Polanki, którzy będą spełniać warunki dotyczące korzystania z basenu, kina lub teatru.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1karnety na basen 50zł x 1005 000 zł
2bilety do kina 20zł x 1002 000 zł
3bilety do teatru 80zł x 705 600 zł
4autokar do teatru 500zł x 21 000 zł
5ławki parkowe 5szt x 600zł3 000 zł
Łącznie: 16 600 zł