zadanie nr 21

21. Organizacja czasu wolnego mieszkańców Polanki


Opis zadania

Zadanie zakłada sfinansowanie:
1) zakup karnetów na basen w Myślenicach dla 100 osób
2) seansu filmowego w kinie w Myślenicach dla 100 osób
3) dwóch wyjazdów do teatru w Krakowie dla 70 osób
4) zakup 5 ławek parkowych wraz z montażem w centrum Polanki na terenach gminnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie ma na celu nie tylko integrację mieszkańców oraz zaproponowanie różnych form spędzania wolnego czasu. Chodzi także o pokazanie możliwości korzystania z dóbr kultury w formie wyjazdu do teatru czy kina. Zapewne są tacy mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn nie byli nigdy w teatrze lub byli bardzo dawno temu .

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Zadanie jest adresowane do wszystkich mieszkańców Polanki, którzy będą spełniać warunki dotyczące korzystania z basenu, kina lub teatru.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1karnety na basen 50zł x 1005 000 zł
2bilety do kina 20zł x 1002 000 zł
3bilety do teatru 80zł x 705 600 zł
4autokar do teatru 500zł x 21 000 zł
5ławki parkowe 5szt x 600zł3 000 zł
Łącznie: 16 600 zł