zadanie nr 23

23. Szkoła na piątkę.


Lokalizacja

Teren przy Szkole Podstawowej w Porębie obok boiska sportowego.

Skrócony opis zadania

Pomysł zgłoszony do konkursu powstał dzięki współpracy z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Porębie. Opiera się na zakupie i montażu siłowni plenerowej przy szkole oraz na organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży mieszkających w Porębie.

Opis zadania

1. Zakup urządzeń do siłowni plenerowej.
Pomysł opiera się na wyborze i zakupie urządzeń i przygotowaniu terenu pod siłownię plenerową. Siłownia będzie zlokalizowana przy boisku sportowym na terenie szkoły.
W dalszej części będą wymagane prace montażowe. Siłownia będzie dostępna dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców Poręby oraz będzie wykorzystywana także podczas zajęć w-fu w szkole na wiosnę i jesienią.

2. Pozalekcyjne zajęcia sportowe
Przygotowanie pozalekcyjnej oferty zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z dyscypliny speed-ball. Oferta zajęć będzie obejmowała cały rok 2019. Zajęcia prowadzić będzie mistrz polski, trener i sędzia  speed-ball z uprawnieniami międzynarodowymi. Treningi w okresie zimowym odbędą się na sali gimnastycznej a w okresie letnim na boisku sportowym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Szkoła Podstawowa w Porębie i jej otoczenie to miejsce skupiające lokalną społeczność. To łącznik pomysłów mieszkańców. Celem zadania jest uatrakcyjnienie otoczenia i oferty  w małej miejscowości. Pomysł wynika z potrzeby, którą sygnalizują uczniowie, pytając o możliwość wyjścia poza budynek szkoły na zajęcia w-fu oraz skorzystania z siłowni plenerowej. Odpowiedzią na potrzebę są też zajęcia pozalekcyjne speed-ball o które pytają zarówno dzieci, jak również ich rodzice. Siłownia plenerowa zlokalizowana przy szkole to odpowiedź na sugestie mieszkańców.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają mieszkańcy Poręby – osoby w różnym wieku (uczniowie, rodzice, osoby korzystające z otoczenia szkoły). Z siłowni będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy.
W zajęciach pozalekcyjnych będzie brać udział młodsza i starsza młodzież mieszkająca w Porębie. Łącznie z planowanych działań skorzysta ok. 500 osób. Dyrektor SP w Porębie przedłożył  deklarację współpracy na rzecz realizacji przedstawionego pomysłu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup i montaż urządzeń do siłowni plenerowej10 426 zł
2Piłki do speed-ball259 zł
3Zajęcia pozalekcyjne z dyscypliny speed-ball (przez okres szkolny i wakacje)7 300 zł
Łącznie: 17 985 zł