zadanie nr 26

26. Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie


Opis zadania

Wyłożenie pow 340 m2 wyżwirowanych alejek kostką o grubości przystosowanej do samochodów dostawczych. Wcześniej należy wykonać żwirową warstwę wyrównawczą.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Inwestycja wpłynie na poprawę przemieszczania się osób po cmentarzu. Zniweluje uciążliwości spowodowane opadami w wyniku których powstaje zabagniony teren. Umożliwi dojazd samochodów dostawczych do grobu bez względu na warunki atmosferyczne.

Opis lokalizacji

Cmentarz komunalny w Borzęcie, nr dz. 691 oraz 690/2

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Cała społeczność Borzęty - cmentarz komunalny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup kostki 340 m2 x 37,0012 580 zł
2Robocizna oraz położenie podkładu żwirowego(wyrównawczego) 340 m2 x 37,0012 580 zł