zadanie nr 26

26. Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie


Lokalizacja

Cmentarz komunalny w Borzęcie, nr dz. 691 oraz 690/2

Skrócony opis zadania

Wyłożenie kostką alejki na cmentarzu w Borzęcie

Opis zadania

Wyłożenie pow 340 m2 wyżwirowanych alejek kostką o grubości przystosowanej do samochodów dostawczych. Wcześniej należy wykonać żwirową warstwę wyrównawczą.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Inwestycja wpłynie na poprawę przemieszczania się osób po cmentarzu. Zniweluje uciążliwości spowodowane opadami w wyniku których powstaje zabagniony teren. Umożliwi dojazd samochodów dostawczych do grobu bez względu na warunki atmosferyczne.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Cała społeczność Borzęty - cmentarz komunalny

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup kostki 340 m2 x 37,0012 580 zł
2Robocizna oraz położenie podkładu żwirowego(wyrównawczego) 340 m2 x 37,0012 580 zł
Łącznie: 25 160 zł