zadanie nr 27

27. Bliżej, zdrowiej, wygodniej.


Lokalizacja

1. Działki w obrębie 2 Myślenice nr 819, 730, 595. Ścieżka pomiędzy ulicami: Średniawskiego, Sikorskiego, Wybickiego, Dąbrowskiego. Tzw. "Ciąg Augustyny".
2. Działka w obrębie 3 Myślenice nr 34/2. Plac przy Domu Ludowym.
3. Działki w obrębie 3 Myślenice nr 659/152, 659/154. Od ul. 3-go Maja po bramę wjazdową na obiekt LKS Górki.

Skrócony opis zadania

1. Budowa chodnika między ul.: Średniawski-Sikorski-Wybicki-Dąbrowski.
2. Siłownia miejska przy Domu Ludowym.
3. Ciąg pieszo-postojowy przy ul. Solidarności.

Opis zadania

1. Budowa chodnika między ulicami Średniawskiego-Dąbrowskiego, tzw. "Ciąg pieszy Księżnej Augustyny de Montleart " o długości ok. 200 m.
2. Wyposażenie siłowni miejskiej koło Domu Ludowego w sześć urządzeń do ćwiczeń: orbiterek, biegacz, wioślarz, jeździec, wahadło-twister, ławka-prostownik.
3. Budowa chodnika pieszo-postojowego od ul. 3-go Maja do wjazdu na obiekt LKS Górki.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

1. Od lat mieszkańcy ulic Średniawski-Dąbrowski postulują o budowę chodnika pomiędzy ich ulicami. Poruszają się nieprzystosowanym traktem tzw. "Ciągiem pieszym Księżnej Augustyny de Montleart", który przy niesprzyjających warunkach pogodowych zamienia się w błotną ścieżkę.
2. Przy Domu Ludowym powstaje Lokalne Centrum Integracji i Odpoczynku, przy której siłownia miejska jest brakującym elementem. Będzie ona alternatywą dla pozostałych mieszkańców, chcących w aktywny sposób spędzić wolny czas.
3. Na ul. Solidarności, ze względu na obecność w tym miejscu kościoła św. Brata Alberta i boiska LKS Górki, czasowo pojawiają się problemy w poruszaniu się pieszych i samochodów. Pojawienie się chodnika pieszo-postojowego pozwoliłoby na odciążenie tego odcinka ulicy i poprawę bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

1. Mieszkańcy ulic: Średniawskiego, Sikorskiego, Wybickiego i Dąbrowskiego.
2. Wszyscy mieszkańcy Myślenic, którzy mieliby ochotę odwiedzić rekreacyjnie tę część naszego miasta, począwszy od dzieci po osoby starsze.
3. Parafianie kościoła św. Brata Alberta, kibice LKS Górki i drużyn przybywających na spotkania, Hodowcy Gołębi Pocztowych oraz mieszkańcy osiedla i pobliskich ulic, przylegających do ul. Solidarności w tym miejscu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1budowa chodnika Średniawski - Dąbrowski: 200m x 2m x 160zł/m2 64 000 zł
2siłownia zakup 6-ciu elementów wraz z montażem 18 000 zł
3budowa chodnika przy ul. Solidarności: 150m x 2m x 160zł/m248 000 zł
4przygotowanie dokumentacji 1 595 zł
Łącznie: 131 595 zł