zadanie nr 31

31. Wygodniej dzieciom na placu zabaw.


Opis zadania

Na wcześniej przygotowanym terenie (utwardzony obszar, doprowadzona woda, kanalizacja i prąd), zostanie usytuowany monolitowy moduł toalety miejskiej, wykończony materiałami wysoko odpornymi na uszkodzenia i wandalizm. Konstrukcja nie jest trwale przytwierdzona do podłoża i nie przekracza pow. 35m2, co nie wymaga zdobywania odpowiednich pozwoleń na budowę. Sam budynek ma 25 lat gwarancji producenta.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

To zadanie jest niezbędne do zrealizowania w tym obszarze, ze względu na brak takiego obiektu w okolicy. Niedawno został odnowiony tutaj plac zabaw, co skutkuje pojawieniem się większej liczby rodziców z dziećmi. Sama jestem mamą korzystającą z dzieckiem z tej inwestycji miasta i niejednokrotnie byłam świadkiem jak inne pociechy musiały oddawać się potrzebom fizjologicznym dosłownie "pod krzaczkiem". Jest to bardzo niehigieniczne dla dzieci, ale i krępujące dla rodziców, którzy nie mogą w inny sposób pomóc latoroślom.

Opis lokalizacji

Działka w obrębie 3 Myślenice nr 658.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Rodzice, dzieci i inni opiekunowie korzystający z placu zabaw.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1utwardzenie terenu pod toaletę3 000 zł
2toaleta miejska+podłączenie mediów128 000 zł