zadanie nr 34

34. Modernizacja ogrodzenia cmentarza komunalnego w Głogoczowie od strony drogi powiatowej


Lokalizacja

Cmentarz komunalny w Głogoczowie dz. 1561.

Skrócony opis zadania

Modernizacja około 135 metrów ogrodzenia cmentarza komunalnego w Głogoczowie od strony drogi powiatowej poprzez naprawę istniejących słupków i przęseł betonowych oraz montaż częściowo demontowanej siatki ogrodzeniowej i pomalowanie odnowionych słupków.

Opis zadania

1. Demontaż istniejącej siatki ogrodzeniowej na całej długości ogrodzenia wzdłuż drogi powiatowej.
2. Prostowanie pochylonych lub wymiana uszkodzonych istniejących słupów ogrodzenia.
3. Odtworzenie uszkodzonych przęseł betonowych pomiędzy słupkami.
4. Montaż łatwo demontowanej siatki ogrodzeniowej  - możliwość ściągania siatki co trzeci segment (kolor czarny, siatka powlekana, wys. 150 cm).
5. Malowanie słupków.
Wycenę wykonała firma pana Pulchnego Bronisława z Głogoczowa.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Cel zadania - poprawa estetyki centrum wsi oraz usprawnienie prac związanych z obsługą podstawowej funkcji cmentarza. Obecnie, ze względu na duże zagęszczenie grobów, nie ma możliwości wykonywania na cmentarzu prac przy pomocy ciężkiego sprzętu. Wszystkie prace wykonywane są użyciu ręcznych narzędzi i wiążą się z koniecznością demontażu i ponownego montażu poszczególnych części siatki ogrodzeniowej, co powoduje jej zniszczenie. Realizacja zadania znacząco ułatwi pochówek na cmentarzu.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji przedsięwzięcia skorzystają wszyscy mieszkańcy miejscowości oraz odwiedzający w okresie świątecznym cmentarz goście (ok 3000 os). Wykonanie proponowanego zadania tzn. montaż siatki ogrodzeniowej łatwej do częściowego demontażu, ułatwi gospodarzowi cmentarza realizowanie pochówków oraz prac porządkowych i modernizacyjnych. Na modernizacji ogrodzenia zyska wizerunek Głogoczowa, w szczególności gdy zostanie oddana do użytku nowa część cmentarza, po drugiej stronie drogi powiatowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Materiał (m.in. farba, siatka, drut, beton, akcesoria)7 000 zł
2Robocizna8 000 zł
Łącznie: 15 000 zł