zadanie nr 36

36. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach


Opis zadania

1. Wydzielenie lokalizacji inwestycji na terenie przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach.
2. Przygotowanie gruntu.
3. Wybór dostawcy pod względem konkurencyjności oferty/ceny.
4. Zakup ustalonego zestawu urządzeń od wybranego dostawcy.
5. Nadzór nad instalacją zestawu urządzeń na miejscu inwestycji.
6. Oddanie do użytku

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ogólnodostępna siłownia zewnętrzna na Chełmie jest bardzo potrzebna, gdyż na terenie sołectwa brakuje obiektów służących do realizacji aktywności fizycznej mieszkańców. W szczególności dotyczy to potrzeb dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej nr 6, która nie posiada boiska ani sali gimnastycznej. Siłownia zewnętrzna przy Szkole uatrakcyjni i poszerzy możliwości prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla uczniów. Siłownia umożliwi także innym mieszkańcom aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu. Ćwiczenie na urządzeniach siłowni "pod chmurką" korzystnie wpłynie na poprawę kondycji fizycznej i zdrowotnej osób korzystających z tego obiektu.Odpowiednio dobrany zestaw urządzeń pozwoli stworzyć bezpieczne miejsce czynnego wypoczynku dla młodzieży, seniorów i rodziców z dziećmi.

Opis lokalizacji

Teren przy Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają małe dzieci, nastolatki, osoby dorosłe, seniorzy - zarówno kobiety jak i mężczyźni, zamieszkali głównie na terenie sołectwa Chełm, reprezentujący dowolne grupy zawodowe. Z siłowni zewnętrznej korzystać będzie około od 150 do 200 mieszkańców Chełmu. Jest akceptacja dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach dla realizacji tego zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przygotowanie gruntu500 zł
2Zakup elementów siłowni zewnętrznej8 500 zł
3Dostawa i montaż zestawu urządzeń1 000 zł