zadanie nr 38

38. Budowa bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy


Lokalizacja

Cmentarz w Jasienicy.

Skrócony opis zadania

Realizacja zadania polega na wykonaniu bocznych alejek na cmentarzu w Jasienicy z kostki brukowej do wyczerpania maksymalnej kwoty przyznanej dla naszej miejscowości w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Opis zadania

W ramach realizacji zadania należy przygotować podłoże i wykonać podbudowę pod kostkę brukową oraz ułożyć ją do granicy wyczerpania środków z Budżetu Obywatelskiego. Przed przystąpieniem do robót należy przygotować szczegółowy kosztorys i wycenę, na bazie której będzie można określić ilość metrów kwadratowych, którą można wykonać w ramach kwoty przeznaczonej w Budżecie Obywatelskim na Jasienicę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Budowa bocznych alejek na cmentarzu z kostki brukowej pozwoli na uzupełnienie istniejącej głównej alejki wykonanej również z kostki brukowej. Realizacja tego zadania będzie dużym udogodnieniem dla mieszkańców odwiedzających groby swoich zmarłych. Obecnie w przypadku złych warunków atmosferycznych boczne alejki pełne są błota i stwarzają niebezpieczeństwo w poruszaniu się zwłaszcza osobom starszym.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Cała społeczność Jasienicy oraz inni, odwiedzający zmarłych ze swoich rodzin pochowanych w Jasienicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie alejek z kostki brukowej25 485 zł