zadanie nr 39

39. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych


Lokalizacja

Dz. 1017 w Krzyszkowicach

Skrócony opis zadania

Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika

Opis zadania

1. Utwardzenie terenu o nawierzchni tłuczniowej,
2. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych - 18 szt.
3. Wykonanie części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych


Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Konieczność rozbudowy istniejącego parkingu wynika z stale rosnącej liczby pojazdów w naszej miejscowości oraz bieżących potrzeb rodziców dowożących dzieci do szkoły. Parking ten będzie również służył osobom korzystającym z boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wykonanie podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa (obecnie Szkoła takowego podjazdu nie posiada).

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej - mieszkańcy Krzyszkowic, płci żeńskiej, męskiej, w wieku od 20 do 60 lat. Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej - mieszkańcy gminy Myślenice, płci żeńskiej i męskiej w wieku od 18 do 40 lat

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Pas postojowy27 918,54 zł
2Poszerzenie jezdni2 460,29 zł
3Część podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych6 296,17 zł
Łącznie: 36 675 zł