zadanie nr 39

39. Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych


Lokalizacja

Dz. 1017 w Krzyszkowicach

Skrócony opis zadania

Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach wraz z wykonaniem części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych i remontem chodnika

Opis zadania

1. Utwardzenie terenu o nawierzchni tłuczniowej,
2. Utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych - 18 szt.
3. Wykonanie części podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych


Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Konieczność rozbudowy istniejącego parkingu wynika z stale rosnącej liczby pojazdów w naszej miejscowości oraz bieżących potrzeb rodziców dowożących dzieci do szkoły. Parking ten będzie również służył osobom korzystającym z boiska ze sztuczną nawierzchnią. Wykonanie podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa (obecnie Szkoła takowego podjazdu nie posiada).

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej - mieszkańcy Krzyszkowic, płci żeńskiej, męskiej, w wieku od 20 do 60 lat. Nauczyciele pracujący w szkole podstawowej - mieszkańcy gminy Myślenice, płci żeńskiej i męskiej w wieku od 18 do 40 lat

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Pas postojowy27 918,54 zł
2Poszerzenie jezdni2 460,29 zł
3Część podjazdu dla samochodów uprzywilejowanych6 296,17 zł
Łącznie: 36 675 zł