zadanie nr 40

40. Wykonanie sztucznej i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Porębie


Lokalizacja

Plac zabaw w Porębie, działka nr 943

Skrócony opis zadania

W ramach zadania planuje się wykonać nawierzchnię ze sztucznych tworzyw pod częścią urządzeń na istniejącym placu zabaw, dzięki czemu mieszkańcy  – dzieci i młodzież  otrzymają miejsce do bezpiecznego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

Opis zadania

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych na istniejącym placu zabaw w Porębie do wyczerpania puli środków dla miejscowości Poręba w Budżecie Obywatelskim.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Plac zabaw w Porębie jest miejscem , na którym znajdują się  urządzenia dla dzieci i młodzieży. W jego obrębie spotyka się cała lokalna społeczność. Położenie sztucznej nawierzchni   na placu zabaw znacznie poprawi warunki i bezpieczeństwo podczas rekreacji i spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Poręby i przyjezdnych.
Nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo użytkowników placu bez względu na różne warunki pogodowe.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Poręby,  okolicy i przyjezdni na odpoczynek.    Szacunkowa  liczba osób korzystających to  licząc średnio 25 osób dziennie na rok około 9000 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie nawierzchni syntetycznej - ok 250 m217 985 zł