zadanie nr 40

40. Wykonanie sztucznej i bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Porębie


Opis zadania

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni z tworzyw sztucznych na istniejącym placu zabaw w Porębie do wyczerpania puli środków dla miejscowości Poręba w Budżecie Obywatelskim.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Plac zabaw w Porębie jest miejscem , na którym znajdują się urządzenia dla dzieci i młodzieży. W jego obrębie spotyka się cała lokalna społeczność. Położenie sztucznej nawierzchni na placu zabaw znacznie poprawi warunki i bezpieczeństwo podczas rekreacji i spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Poręby i przyjezdnych.
Nawierzchnia zwiększy bezpieczeństwo użytkowników placu bez względu na różne warunki pogodowe.

Opis lokalizacji

Plac zabaw w Porębie, działka nr 943

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Poręby, okolicy i przyjezdni na odpoczynek. Szacunkowa liczba osób korzystających to licząc średnio 25 osób dziennie na rok około 9000 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie nawierzchni syntetycznej - ok 250 m217 985 zł