zadanie nr 42

42. Monitoring – W centrum Poręby


Opis zadania

1. Zakup i montaż 15 zestawów do monitorowania
2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej
3. Zakup rejestratora o odczytem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Centrum wsi Poręba to miejsce skupiające lokalna społeczność i przyjezdnych. Zamontowanie monitoringu w Porębie znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i turystów, szczególnie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Monitoring wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa zmotoryzowanych.

Opis lokalizacji

Poręba OSP – Kółko Rolnicze

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy mieszkańcy Poręby, okolicy i przyjezdni wraz z turystami.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup urządzeń do monitorowania17 785 zł
2Zakup kpl tablic informacyjnych o monitorowaniu200 zł
Łącznie: 17 985 zł