zadanie nr 45

45. Modernizacja placu zabaw na os. 1000-lecia obok bloków 18, 19, 20


Lokalizacja

Myślenice, osiedle 1000-lecia obok bloków 18, 19, 20, działka nr 659/298

Skrócony opis zadania

Modernizacja placu zabaw na osiedlu 1000-lecia obok bloków 18,19,20 obejmuje wymianę oraz uzupełnienie istniejących elementów oraz ogrodzenie i oświetlenie placu zabaw. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw oraz poprawa jakości urządzeń i zwiększenie jego atrakcyjności.

Opis zadania

1. Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw
2. Realizacja zadania

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania umożliwi wszechstronny rozwój funkcji ruchowych dzieci korzystających z placu zabaw oraz zwiększy ich bezpieczeństwo.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają dzieci w różnym wieku zamieszkałe na osiedlu. Szacowana liczba osób która skorzysta z realizacji zadania - kilkaset. Spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa "Zorza" w Myślenicach akceptuje realizację zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie projektu5 000 zł
2Wykonanie ogrodzenia35 000 zł
3Wykonanie oświetlenia 20 000 zł
4Wymiana i montaż nowych urządzeń71 000 zł
Łącznie: 131 000 zł