zadanie nr 46

46. Renowacja głównej alejki na Cmentarzu Komunalnym w Osieczanach


Lokalizacja

Cmentarz Komunalny w Osieczanach

Skrócony opis zadania

Renowacja głównej alejki na cmentarzu komunalnym w Osieczanach, zmiana nawierzchni ze zniszczonej asfaltowej na kostkę - na długości 80 mb.

Opis zadania

1. Niwelacja terenu oraz wyrównanie i wyprofilowanie istniejącej alejki.
2. Wykonanie obrzeży na podsypce betonowej po obu stronach alejki - długość 2 x 80 mb.
3. Wykonanie podsypki z kruszywa i piasku na istniejącym podłożu - warstwa wyrównująca o gr. 10 cm, zagęszczenie mechaniczne.
4. Wykonanie kostki brukowej na długości 80 mb i szerokości 3 mb - 240 m2

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania dotyczy głównej alejki, która prowadzi do bramy wjazdowej pod grobowiec księży na któym odprawiane są nabożeństwa z okazji Święta Zmarłych. Od początku istnienia cmentarza w Osieczanach alejki nie były modernizowane. Po tak długim czasie eksploatacji nawierzchnia jest całkowicie zdewastowana/zniszczona, powstały dziury, które zagrażają bezpieczeństwu osobom poruszającym się po cmentarzu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa poruszania - przemieszczania się po cmentarzu, jak również poprawa estetyki wyglądu cmentarza.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania korzystać będą wszyscy mieszkańcy Osieczan, jak również Drogini oraz rodziny obecnie mieszkające w Brzączowicach, Myślenicach i innych miejscowościach, których zmarli przeniesieni zostali z cmentarza w Drogini do Osieczan.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Niwelacja terenu3 000 zł
2Zakup i montaż obrzeży 160 mb5 900 zł
3Zakup i kruszywa i piasku, zagęszczenie7 000 zł
4Zakup i montaż kostki brukowej12 015 zł
Łącznie: 27 915 zł