zadanie nr 47

47. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Słowackiego tj. obok bloków 15 i 17 przy ul. Berka Joselewicza oraz dwóch bloków przy ul. Gałczyńskiego i bloku przy ul. Reja


Lokalizacja

Myślenice, osiedle przy ulicy Słowackiego

Skrócony opis zadania

Modernizacja placu zabaw obejmuje wymianę dotychczasowych drewnianych i spróchniałych urządzeń. Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu zabaw oraz poprawa jakości urządzeń i zwiększenie atrakcyjności placu zabaw, z którego korzystają dzieci.

Opis zadania

1. Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw.
2. Realizacja zadania.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Realizacja zadania umożliwi wszechstronny rozwój funkcji ruchowych dzieci korzystających z placu zabaw oraz zwiększy ich bezpieczeństwo.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają dzieci w różnym wieku zamieszkałe na osiedlu. Szacowana liczba osób, która skorzysta z realizacji zadania - kilkaset. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa "Zorza" w Myślenicach akceptuje realizację zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wymiana i montaż nowych urządzeń - urz. wielofunkcyjne typu "Zamek"35 000 zł
2Huśtawka (dwa siodełka), huśtawka 1-siodełkowa, bujaki sprężynowe (2 szt), urządzenie do ćwiczeń siłowych18 000 zł
Łącznie: 53 000 zł