zadanie nr 49

49. Budowa ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z urządzeniami do agility - lokalizacja Zarabie


Lokalizacja

Zarabie, działka nr 80

Skrócony opis zadania

Ogrodzony wybieg dla psów, gdzie pies może zostać bezpiecznie spuszczony ze smyczy, może rozładować swoją energię nie zakłócając spokoju spacerowiczom oraz dzieciom bawiącym się na placu zabaw.

Opis zadania

1. Wykonanie ogrodzenia wraz z bramkami wejściowymi (2 ogródki przedzielone siatką z furtką) stworzenie utwardzonej ścieżki przy wejściach na wybieg
2. Mała architektura - urządzenia dla psów, tor przeszkód typu "agility", rury betonowe, pnie drzew
3. Mała architektura - kosze na psie odchody, ławki parkowe z oparciem, kosze na śmieci, tablica informacyjna na regulamin obiektu
4. Przyłącza - wykonanie montażu latarni parkowych

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W obecnej chwili brak takiego wybiegu powoduje, że właściciele psów nie mają możliwości, aby ich pupile bezpiecznie spuszczone ze smyczy mogły rozładować swoją energię. Zaspokoić swoją potrzebę zabawy i doskonalić umiejętności, nie zakłócając przy tym spokoju spacerowiczów, czy dzieci bawiących się na placach zabaw. Zdarza się, że psy puszczane są wolno, bez smyczy, co może stwarzać niebezpieczeństwo zarówno dla mieszkańców jak i samych czworonogów. Budowa wybiegu pozwoli na bezpieczne "wybieganie się" psów. Dodatkowo zmniejszy się zanieczyszczenie miasta psimi odchodami.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy właściciele psów z terenu miasta i gminy Myślenice, a także pozostali mieszkańcy ze względu na zmniejszenie liczby psich odchodów na terenach zielonych, czy chodnikach oraz nie zakłócanie spokoju przez puszczone luzem czworonogi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie utwardzonej ścieżki, ogrodzenia, trawnika37 500 zł
2Zakup małej architektury wraz z montażem45 600 zł
3Przyłącza - montaż latarni parkowej 20 000 zł
4Projekt z regulaminem10 000 zł
Łącznie: 113 100 zł