zadanie nr 52

52. Poprawa funkcjonalności boiska sportowego treningowego - przy ul. Zdrojowej 7a


Opis zadania

Położenie sztucznej nawierzchni na boisku o wymiarach 30x62m.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Przebudowa boiska umożliwi uprawienie różnych dyscyplin sportowych zarówno w okresie letnim jak i zimowym.

Opis lokalizacji

Stadion KS Dalin Myślenice, boisko treningowe.

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Dla wszystkich chętnych bez ograniczenia wieku, płci. Dotyczy szkół i innych organizacji korzystających z boiska i indywidualnych mieszkańców okręgu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

11. Położenie sztucznej nawierzchni 200000,00 zł 200 000 zł