zadanie nr 53

53. Doposażenie placu zabaw w Łękach z elementami siłowni


Opis zadania

1. Przygotowanie terenu:
- niwelacja terenu pod realizację zadania
- roboty ziemne, plantowanie, sianie trawy
2. Zakup atestowanych urządzeń
3. Montaż urządzeń

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

W naszej miejscowości bardzo brakuje terenu do rekreacji, jedynym takim miejscem są działki gminne na których jest "mini plac zabaw" z którego mogą korzystać rodziny z małymi dziećmi. Jest to miejsce odpoczynku podczas spacerów, spotkań młodzieży. Chcemy doposażyć istniejący mini plac zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci oraz elementy siłowni dla starszych.

Opis lokalizacji

Łęki, działka nr 653/7 i 653/8

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

- z placu zabaw będą korzystać dzieci przedszkolne i szkolne - ok. 100 osób
- rodzice, opiekunowie, dziadkowie - 100 osób
Plac będzie głównie wykorzystany w okresie wiosenno-letnio-jesiennym

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie nawierzchni trawiastej1 200 zł
2Zakup urządzeń 8 800 zł
3Montaż urządzeń1 505 zł