zadanie nr 54

54. Plac zabaw w Zawadzie


Lokalizacja

Zawada, działka  nr. 298/3 i 298/4

Skrócony opis zadania

Plac zabaw ogólnodostępny w centrum miejscowości Zawada na działce Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawadzie nr. 298/3 i 298/4

Opis zadania

Zakup, transport i montaż urządzeń metalowych placu zabaw do kwoty 17 925 zł

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to pozwoli na zagospodarowaniu czasu wolnego rodzicom z dziećmi. W bezpośredniej bliskości jest parking i teren utwardzony. Planowana jest w przyszłości rozbudowa o kolejne urządzenia placu zabaw.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Zawady i nie tylko w zależności od potrzeb. Ogólnodostępność zapewniona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw zabawkowy huśtawki, ławka, transport, montaż 17 925 zł