zadanie nr 55

55. Namioty ochronne na imprezy plenerowe


Lokalizacja

Zawada

Skrócony opis zadania

Namioty ochronne duże i mniejsze, mobilne pozwalające na spotkania niezależnie od pogody.

Opis zadania

Zakup namiotów - 4 sztuki, mniejsze i większe rozmiarowo.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to pozwoli na zorganizowanie spotkania na wolnym powietrzu, bez obaw że pogoda popsuje plony. Pozwoli na zintegrowanie się większej liczby mieszkańców. Można je przenosić i ustawić w dowolnym miejscu. Można wypożyczyć na imprezy rodzinne i okolicznościowe.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Zawady niezależnie od wieku i płci w zależności od potrzeb. Ogólnodostępność zapewniona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

12 szt. o wym. 5x10 m i 2 szt. o wym. 3x617 925 zł