zadanie nr 55

55. Namioty ochronne na imprezy plenerowe


Opis zadania

Zakup namiotów - 4 sztuki, mniejsze i większe rozmiarowo.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie to pozwoli na zorganizowanie spotkania na wolnym powietrzu, bez obaw że pogoda popsuje plony. Pozwoli na zintegrowanie się większej liczby mieszkańców. Można je przenosić i ustawić w dowolnym miejscu. Można wypożyczyć na imprezy rodzinne i okolicznościowe.

Opis lokalizacji

Zawada

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Zawady niezależnie od wieku i płci w zależności od potrzeb. Ogólnodostępność zapewniona.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

12 szt. o wym. 5x10 m i 2 szt. o wym. 3x617 925 zł