zadanie nr 56

56. OSP Trzemeśnia - zakup Quada na ratunek życia i mienia lokalnych mieszkańców


Lokalizacja

OSP Trzemeśnia

Skrócony opis zadania

Sfinansowanie zakupu Quada ratowniczego dla OSP w Trzemeśni, który usprawni przeprowadzanie akcji ratunkowych. Zwiększy możliwości szybkiego udzielania pomocy poszkodowanym, usprawni akcje poszukiwawcze i rozszerzy zakres pomocy ludności zamieszkującej na terenach z ograniczoną możliwością dojazdu.

Opis zadania

1. Szybkie działania ratownicze w trudno dostępnym i górzystym terenie.
2. Działania ratownicze podczas pożarów w kompleksach leśnych.
3. Usprawnienie akcji poszukiwawczych zaginionych osób.
4. Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców poprzez szybkie dotarcie do osób poszkodowanych w trakcie pożarów oraz wypadków.
5. Możliwość, w krótkim czasie ewakuacji osób oraz mienia z miejsc zagrożonych klęską żywiołową (powodzią, pożarem, itp.)
6. Udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia, przed przybyciem fachowych służb medycznych zwłaszcza w miejscach, gdzie służby te mają utrudnione dotarcie.
7. Sprawne zabezpieczanie imprez masowych dzięki szybszemu przemieszczaniu się wśród tłumów, między dużymi przestrzeniami.
8. Pomoc przy transporcie osób, zamieszkujących w trudnych warunkach terenowych, w razie potrzeby dotarcia do ośrodka zdrowia lub szpitala..

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Jednostka OSP Trzemeśnia bierze czynny udział w akcjach ratunkowych, które odbywają się niejednokrotnie w trudnych warunkach, w górzystym, leśnym terenie. Zakup Quada pomoże usprawnić i przyspieszyć przebieg tych akcji oraz pomoże szybciej dotrzeć do poszkodowanych. Głównym celem zakupu Quada jest poprawa bezpieczeństwa ogółu mieszkańców. Poprzez wykorzystanie pojazdu jednostka OSP w Trzemeśni zwiększy możliwości działania mającego na celu ratowanie zdrowia i życia ludzi.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z zakupu pojazdu typu Quad dla jednostki OSP Trzemeśnia skorzystają wszyscy mieszkańcy wsi Trzemeśnia, niezależnie od wieku i płci oraz mieszkańcy sąsiadujących z nią sołectw na terenie gminy Myślenice. Zarząd OSP wyraża zgodę na realizację zadania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Quad POLARIS Sportsman32 000 zł
2Zestaw ratowniczo-medyczny PSP R11 500 zł
3Radiotelefon przewoźny HYTERA1 000 zł
Łącznie: 34 500 zł