zadanie nr 57

57. Wykonanie mijanek – zatok na drodze gminnej Głogoczów - Jaworzna


Lokalizacja

Głogoczów

Skrócony opis zadania

Wykonanie mijanek-zatok na drodze gminnej Głogoczów-Jaworzna, na odcinku pomiędzy zjazdem z drogi krajowej nr 7 w okolicy ,,Chłopskiego Jadła’’ a zjazdem z drogi krajowej nr 7 w okolicy dawnej restauracji ,,Ogniem i Mieczem’’.

Opis zadania

Zadanie ma polegać na wykonaniu w miejscach zaznaczonych na mapie, mijanek-zatok, które umożliwią bezkolizyjne minięcie się 2 samochodów osobowych.
Wykonanie zatoczki  ma polegać na:                                                          
- wybraniu miękkiego gruntu na głębokość przynajmniej 20 cm,
- zagęszczeniu gruntu wibratorem,
- wykonaniu podsypki z kruszywa budowlanego,                                              
- zagęszczenie podsypki wibratorem,                                                    
- położenie cienkiej warstwy asfaltu 3 – 5 cm.
Zatoczka powinna mieć kształt trapezu równoramiennego o podstawie  długości około 8 m i wysokości 1 m.
Oznaczenia na mapie:
- liczba 1 - wykonanie całkowicie nowej zatoczki,
- liczba 2 - wyrównanie podłoża i położenie warstwy asfaltu.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zadanie powinno być zrealizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawienia płynności ruchu samochodowego. Droga jest bardzo wąska, o szerokości nie przekraczającej 3 m. To powoduje, że 2 samochody osobowe nie są w stanie minąć się na pasie drogowym (nakładce asfaltowej). Jeden z samochodów musi zjechać na pobocze (jeśli szerokość drogi na to pozwala) albo cofnąć samochodem do najbliższego skrzyżowania z drogą gruntową aby drugi mógł swobodnie przejechać. Ponadto droga jest bardzo kręta z licznymi ostrymi zakrętami i miejscami bardzo ograniczoną widocznością ze względu na ukształtowanie terenu.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają zarówno właściciele i pasażerowie pojazdów samochodowych jak i piesi. Dotyczy to wszystkich osób zamieszkujących na stałe na tym terenie jak i osób przyjezdnych. Obecnie nie ma chyba nieruchomości, której mieszkańcy nie używają w codziennym życiu pojazdów samochodowych. W ostatnich latach znacząco wzrosło natężenie ruchu samochodowego. Przy wielu domach stoi nie jeden samochód a najczęściej kilka. Większość mieszkańców dojeżdża do pracy poza miejsce zamieszkania,

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Kruszywo3 400 zł
2Asfalt3 700 zł
3Robocizna7 600 zł
Łącznie: 14 700 zł