zadanie nr 60

60. Monitoring w miejscowości Trzemeśnia


Opis zadania

1. Zakup i montaż 20 zestawów do monitorowania
2. Zakup i montaż tablicy informacyjnej

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Centrum wsi Trzemeśnia to miejsce skupiające lokalną społeczność. Zamontowanie monitoringu w miejscowości znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, szczególnie bezpieczeństwo dzieci. Monitoring wpłynie na ostrożne zachowanie przejeżdżających kierowców jak i korzystających z okolicznych miejsc rekreacji.

Opis lokalizacji

Centrum Trzemeśni

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

Z realizacji zadanie skorzystają wszyscy mieszkańcy Trzemeśni jak i okolicznych miejscowości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup urządzeń do monitorowania35 220 zł
2Zakup kpl tablic informacyjnych o monitorowaniu300 zł
Łącznie: 35 520 zł