zadanie nr 61

61. Odbudowa drogi gminnej nr 191 w Głogoczowie na dzielnicy Kobylica


Lokalizacja

Głogoczów, droga nr 191

Skrócony opis zadania

Udrożnienie gminnej drogi dojazdowej nr 191: stanowiące prawne połączenie komunikacyjne dzielnicy Kobilica w Głogoczowie, z komunikacją drogową ogólnie dostępną.

Opis zadania

1. Z inicjatywy Mieszkańców dzielnicy Kobylica w Głogoczowie, przy niewielkim wsparciu finansowym Rady Sołeckiej, zainteresowani wykonali wstępną podbudowę drogi na odcinku około 200 m.b. z 800 m.b. drogi stanowiącej całość przedmiotowej inwestycji. Podbudowa ta miejscami stanowiła gr. 2,5 m do 3 m. i została wykonana w najtrudniejszym miejscu.
Z uwagi na niewielką kwotę budżetu obywatelskiego (40000 zł) zawęża się zakres przedmiotowej inwestycji do odcinka długości około 130 m.b. drogi gminnej nr: 191.
2. Kolejny krok jaki należy wykonać, to wytyczenie geodezyjne około 130 m.b części drogi nr: 191,
3. Następnie dokonanie lokalnego wykorycenia przedmiotowego odcinka drogi wraz z uformowaniem fos,
4. Ułożenie geowłówniny, rozłożenie podbudowy z tłucznia wraz z jej zawibrowaniem.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Droga gminna nr: 191 stanowi jedyny prawny dojazd na dzielnicę Kobylica w Głogoczowie, obecnie jest nieprzejezdna, a komunikacja z dzielnicą odbywa się dojazdem prawnie nieuregulowanym, w części stanowiącym prywatną własność a w części własność Lasów Państwowych, którego utrzymanie nie leży w kompetencji gminy, a Lasy Państwowe sporadycznie dokonują jakichkolwiek napraw. Ciągły wyrąb lasu, a co za tym idzie wywózka drewna, powoduje systematyczne niszczenie jedynego możliwego dojazdu i zmusza mieszkańców do cyklicznego co najmniej dwukrotnego w ciągu roku reperowania zniszczonego ciężkim ładunkiem traku. Mieszkańcy są zdesperowani i zmęczeni zaistniałą sytuacją, gdyż Władze Gminy nie wywiązują się z nałożonego prawnie obowiązku jakim jest zapewnienie dojazdu do zabudowanych posesji oraz działek budowlanych, tym samym nie likwidują barier cywilizacyjnych, a wręcz je umacniają swą biernością i bezczynnością.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Zainteresowanymi są obecni jak i przyszli mieszkańcy dzielnicy Kobylica w Głogoczowie, począwszy od niemowlaka a skończywszy na mieszkańcach w sędziwym wieku obu płci. Zadanie to nie wymaga żadnej zgody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Tyczenie geodezyjne1 200 zł
2Prace ziemne koparką3 500 zł
3Kruszywo na podbudowę w ilości 250 m318 300 zł
4Geowłóknina 800m23 500 zł
5Ułożenie kruszywa + zawibrowanie13 500 zł
Łącznie: 40 000 zł