Szczegóły zadania

Wykonanie zabudowy samochodu marki MAN TGE pod bazę logistyczną w trakcie prowadzenia działań poszukiwawczo – ratowniczych, klęsk żywiołowych oraz długotrwałych akcji ratowniczych.


Skrócony opis zadania

Wykonanie zabudowy wewnętrznej samochodu marki MAN jako samochód specjalny, Zabudowa samochodu oraz zamontowanie niezbędnego sprzętu. Przystosowanie samochodu do przewozu ratowników oraz prowadzenia długotrwałych akcji poszukiwawczych, ratowniczo-gaśniczych oraz  pomocy podczas klęsk żywiołowych.

Opis zadania

Zadaniem zabudowy samochodu specjalistycznego będzie:
1. Przystosowanie samochodu do transportu ratowników oraz niezbędnego sprzętu na miejsce zdarzenia
2. Bezpieczny i wygodny transport psów ratowniczych oraz sprzętu ratowniczego.
3. Możliwość prowadzenia długotrwałych działań ratowniczych, ratowniczo-poszukiwawczych oraz zabezpieczenia imprez masowych.
4. Umożliwienie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych oraz monitorowanie i kontrolę przebiegu akcji.
5. Zapewnienie stałej łączności i możliwości współpracy z innymi jednostkami OSP, PSP, GOPR, Policją, Zarządzaniem Kryzysowym podczas m.in.klęsk żywiołowych.
6. Pomoc przy zabezpieczeniu imprez masowych oraz wydarzeń kulturalnych, oświatowych i sportowych na terenie Miasta i Gminy Myślenice.
7. Działalność profilaktyczna w postaci prelekcji i pokazów szkoleniowych z udziałem mieszkańców Miasta i Gminy Myślenice.
8.Wykonanie zabudowy oraz doposażenia samochodu marki MAN pozwoli nam działać szybciej, skuteczniej i bezpieczniej

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Zabudowa pojazdu pozwoli na jego pełne wykorzystanie do akcji poszukiwawczo-ratowniczych (np.gaśniczych,przeciwpowodziowych) oraz zabezpieczeń medycznych lokalnych imprez masowych. Obecnie na wyposażeniu GPR znajduje się nowy samochód typu furgon,który nie posiada jednak żadnego wyposażenia wewnętrznego przez co jego wykorzystanie jest ograniczone. Odpowiednia zabudowa pozwoli na szybki transport ratowników i sprzętu oraz już na miejscu do nadzoru i koordynacji akcji poszukiwawczo-ratowniczych.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Biorąc pod uwagę różnorodne wykorzystanie specjalistycznie zabudowanego samochodu nie możemy wyróżnić szczegółowo gr.społecznej, która bezpośrednio skorzysta z zakupionego sprzętu. Odbiorcami projektu na pewno będą wszyscy mieszkańcy MiG Myślenice gdyż wyposażenie samochodu w sprzęt wpłynie znacznie na lokalną poprawę poziomu bezpieczeństwa dzięki temu że pojazd cały czas będzie w gotowości do wyjazdu na akcję podczas: zaginięć, pożarów, miejscowych zagrożeń oraz imprez masowych w Naszej Gminie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wykonanie zabudowy samochodu marki MAN TGE z całą elektroniką oraz przystosowanie samochodu do przewozu 6 osób120 000 zł